Προσκλήσεις Επιτροπών

Σας καλούμε την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Μετά τη ματαίωση της, κατά την 2α Νοεμβρίου 2016, συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 306/27-10-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 9η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Μητσιόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού τέρμα Αγ. Παντελεήμονος στην Τρίπολη.
  2. Χορήγηση προέγκρισης «Θεάτρου άνω των διακοσίων (200) καθημένων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης – πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη.
  3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «εστιατόριο - αναψυκτήριο» με την επωνυμία «Τούμπας Βασίλειος του Ευστρατίου – ΣΑΛΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» που βρίσκεται στην παλαιά Δεξαμενή Δήμου Τρίπολης, στην Τρίπολη.
  4. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «σνακ μπαρ» με την επωνυμία «RangelovaRositsaτου Iban» που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 72 στην Τρίπολη.
  5. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «εστιατόριο – ψητοπωλείο - σνακ μπαρ» με την επωνυμία «Α. Υ. Τυροβολά – Δαγρέ & Σια Ε.Ε. – VILLAINCOGNITO» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη 1 και Τάσου Σεχιώτη στην Τρίπολη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Μητσιόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού τέρμα Αγ. Παντελεήμονος στην Τρίπολη.
  2. Χορήγηση προέγκρισης «Θεάτρου άνω των διακοσίων (200) καθημένων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης – πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη.
  3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «εστιατόριο - αναψυκτήριο» με την επωνυμία «Τούμπας Βασίλειος του Ευστρατίου – ΣΑΛΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» που βρίσκεται στην παλαιά Δεξαμενή Δήμου Τρίπολης, στην Τρίπολη.
  4. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «σνακ μπαρ» με την επωνυμία «RangelovaRositsaτου Iban» που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 72 στην Τρίπολη.
  5. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «εστιατόριο – ψητοπωλείο - σνακ μπαρ» με την επωνυμία «Α. Υ. Τυροβολά – Δαγρέ & Σια Ε.Ε. – VILLAINCOGNITO» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη 1 και Τάσου Σεχιώτη στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 17η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,   σήμερα , την 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30 μ.μ.  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης,  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: